A Vállalati Tagok jogosultak aktívan részt venni a Hungarian Business Leaders Forum minden tevékenységében:

  • CSR tevékenység megjelentetése a HBLF honlapján 
  • Szavazati jog a Közgyűlésen
  • Tagsági listában a vállalat nevének szerepeltetése

 

Az éves Vállalati tagsági díj 230 000 Ft.