Pályázat a HBLF Sokszínű és Méltányos Munkahely Elismerésre

Az EY és a HBLF fontos szerepet vállal a sokszínűség és méltányosság támogatásában és a befogadó szervezetek elismerésében, legjobb gyakorlataik bemutatásában. Ennek egy következő lépéseként és az Európai Sokszínűségi Hónaphoz kapcsolódva a HBLF és az EY Magyarország egy új, közös kezdeményezést indít.

sokszínű és méltányos vállalati kultúra kialakítása évek óta stratégiai kérdés a szervezetek életében, nem véletlenül: a téma társadalmi fontosságán túl fontos vállalati versenyelőnyt jelent; legyen szó a tehetséges munkavállalók bevonzásáról és megtartásáról vagy az innovációban, a különböző nézőpontok szinergiájában rejlő lehetőségekről.

A Sokszínű és Méltányos Munkahely Elismerést két évente tervezzük kiírni 2024-től kezdve, lehetőséget adva a résztvevőknek, hogy célzott eszközökkel tovább fejlesszék folyamataikat és egyre jobb eredményt érjenek el ezen a területen.

 

 

A befogadó vállalati kultúra természetesen nem egyváltozós tényezőn alapul, hanem többféle szempontrendszer szerint vizsgálható. A Sokszínű és Méltányos Munkahely Elismeréshez kapcsolódóan egy objektív szempontokon alapulú keretrendszert alakítottunk ki, mely elsősorban az eredményeket teszi fókuszba, kulcs, tényalapú mérőszámok mentén, kiegészítve olyan kérdésekkel, mely az eredményhez vezető hatásosnak bizonyuló akciókról kérdez.

Magyarországon a jelenlegi gyakorlatok alapján a mérőszámok elsősorban a társadalom (számosságát tekintve) két legnagyobb csoportja, a nők és férfiak tekintetében állnak rendelkezésre, ezért a felmérés legtöbb adatkérése rájuk vonatkozik. Emellett a felmérés során az egyéb kisebbségi csoportokra vonatkozó eredméyneket is célzott kérdések mérik. Elemezzük és összehasonlítjuk a kapott információkat és kialakítunk egy benchmarkot a Magyarországon tevékenykedő szervezetek számára, amit rendszeresen frissítünk és lehetőség szerint bővítünk. A pályázók közül kiemeljük azokat, akik a benchmark felett teljesítenek és külön azokat, akik a legjobban teljesítenek. Emellett a résztvevő szervezetek visszajelzést kaphatnak relatív helyzetükről a többi vállalathoz képest és záró eseményünkön, fórumot biztosítunk informális keretek között a szervezeteknek az egymást közötti önkéntes tudásmegosztásra is.

PÁLYÁZOM AZ ELISMERÉSRE

 

Miért érdemes pályázni?

A pályázat kitöltésének folyamata lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázók átgondolhassák, milyen kapcsolódó kezdeményezéseket lenne érdemes továbbfejleszteni, erősíteni, vagy indítani saját szervezetükben az esélyegyenlőség terén. A különböző témák feldolgozása ugyanis a vállalatokat is érintő Európai Uniós irányelvek, valamint az ESG és egyéb kritériumok (fizetési különbségek, nők aránya a vezetőségben stb.) betartásának megfelelően történik.

Ez a folyamat hozzájárul a márkaépítéshez, a stratégiai döntések előkészítéséhez, valamint a gyakorlati kezdeményezések megerősítéséhez és elindításához.

A fentieken túl hasznosnak véljük, hogy visszajelzést adjunk minden pályázó számára a jelenlegi kezdeményezésekről, emellett néhány ajánlást is megfogalmazunk arról, milyen területeken lehet érdemes még hangsúlyt fektetni.

Végül az elismerést elnyerők listáját az EY és a HBLF számos csatornán kommunikálja, várhatóan további kapcsolódó eseményeket szervezünk, láthatóságot biztosítva a szervezetek számára.

 

Ki pályázhat?

Bármilyen hazai vagy globális cég, mely magyarországi telephellyel/működéssel rendelkezik.

 

Pályázati kritériumok és értékelés

Kritériumrendszerünk az objektivitáson alapul: figyelembe vesszük meghatározott mérőszámok meglétét (például nők és férfiak arányát a toborzás kiválasztás során, a szervezet egészében, nők és férfiak fizetésbeli különbségeit stb.), továbbá az előbb említett objektív szűrőkön megfelelt pályázók esetében a további kérdésekre (például DEI a vállalati stratégiában, vezetőfejlesztés, tréningek, vállalati kommunikáció témában) adott szöveges válaszok is értékelésre kerülnek. A benchmark a cím eléréséhez a vállalati adatok összevetésével és az EY-HBLF tudására építve alakul ki.

 

Hogyan lehet pályázni?

A pályázat benyújtása a Qualitrics on-line felületen történik, kérdések megválaszolásával és alátámasztó dokumentációk feltöltésével. A link a rendszerhez a leírás alján található.

 

Meddig pályázhat?

2024. április 24. és május 31. között van lehetőség pályázni, a pályázatok benyújtásának végső határideje 2024. május 31. 23:00.

 

Milyen lépéseket kell tennem, ha mélyen érdekelt vagyok a DEI-ben, de nem vagyok biztos benne, hogy a vállalatom megfelel-e a legtöbb kritériumnak?

Arra bíztatjuk az érdeklődőket, hogy vegyenek részt május 15-én 13:00 és 14:00 óra között megrendezésre kerülő HBLF - EY online workshopon, amelynek keretében több szervezettel együttműködve megvitatjuk a pályázatban szereplő témákat, valamint segítséget nyújtunk a pályázathoz és a kapcsolódó kezdeményezések elindításához. A workshop lehetőséget biztosít arra is, hogy más szervezetekkel is kapcsolatba lépjünk és megosszuk egymással a legjobb gyakorlatokat.

Jelentkezem a workshopra

 

Eredményhirdetés

2024. június 18-án a HBLF-EY közös rendezvényén hirdetjük ki az elismerést elnyerő vállalatok névsorát, ezt megelőzően az elismerést elnyerő szervezeteket írásban is értesítjük.

Pályázat leadása