A KÖRNYEZETVÉDELMI DÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA 2023. 

A pályázat benyújtási határidejét meghosszabbítottuk. A díjat 2023-ban adjuk át, a pályázat benyújtási határideje 2023 október 29. A pontos határidővel és részletekkel hamarosan jelentkezünk.

 

 
A vállalati missziójában kiemelkedő helyet foglal el a környezetvédelmi szempontok szerinti működés?
 
Olyan új terméket, szolgáltatást vagy gyártási technológiát vezetett be sikeresen, amely hozzájárul a fenntartható fejlődéshez?
 
Olyan üzleti együttműködést kötött fejlődő ország vállalatával, egyéb szervezetével, melynek célja a környezetvédelmi és technológiai fejlődés elősegítése?
 
Pályázzon a HBLF 'Üzleti Élet a Környezetért' díjára! 
 
 

1.  Bevezetés

A Hungarian Business Leaders Forum (továbbiakban: HBLF) 30 éve a felelős vállalatirányítás iránt elkötelezett hazai és nemzetközi vállalkozásokat, vezető üzletembereket és elismert szakértőket tömörítő non-profit szervezet. A tagvállalatokon túl a hazai vállalkozások is önálló és közös erőfeszítéseket tesznek a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés terén. Ennek a gyakorlatnak az elismerésére és az eredmények bemutatására a HBLF 2000-ben megalapította az „Üzleti Élet a Környezetért” környezetvédelmi díjat (továbbiakban: Díj).

A nyílt pályázati kiírásban meghirdetett Díj azon szervezetnek ítélhető oda, amelynek környezetvédelem iránti elkötelezettsége kimagasló, illetve tevékenységéhez viszonyított környezetvédelmi és gazdasági teljesítménye példaértékű és környezetünk védelme érdekében a kiírást megelőző és az aktuális években (2022 - 2023) konkrét projektet valósított meg. A projekt természetesen egy hosszú távú folyamat részegysége is lehet, amennyiben elkülönített eredménye jól kimutatható.

2.  A pályázat célja

A Díj odaítélésével az Alapító a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozását, a fenntartható fejlődés gondolatának népszerűsítését, a környezettudatos vállalatirányítást, valamint ezzel összefüggésben az éghajlatváltozás elleni fellépést kívánja elősegíteni.

A Díj a környezetvédelemben közvetve és közvetlenül kiemelkedő szerepet vállalók számára lehetőséget kínál az elért eredmények szélesebb körű megismertetéséhez.

3. Alapkövetelmények

A Díjra azon Magyarországon bejegyzett üzleti vállalkozások pályázhatnak, amelyek 2-3 éve folytatják alaptevékenységüket, továbbá rendelkeznek:

  • írott formában környezeti politikával, stratégiával vagy filozófiával, illetve,
  • az alaptevékenységtől eltérő, a környezetvédelem területén elért egyéb eredményekkel.

 

A pályázat benyújtási határideje 2023. október 29.

Az anyag maximum 5 oldal terjedelmű legyen és a pályázatot a hblf@hblf.hu e-mail címre várjuk.

4. A pályázat formája

A pályázni kívánó szervezetek előző 1-3 évi környezetvédelmi tevékenységük, e téren kifejtett eredményeik bemutatásával pályázhatnak. A pályázó szervezetek pontosabb megismeréséhez és a programok értékeléséhez elengedhetetlen az alábbiakban megadott adatok rendelkezésre bocsátása a pályázat benyújtásakor. (Az elbíráláson az 5 oldalnál hosszabb pályázatokat nem vesszük figyelembe.)

A pályázat kötelező formai elemei:

4.1. Cégismertető / Bemutatkozó

A szervezet fő tevékenységét bemutató rövid (maximum 1 oldalas) szöveges rész.

Tartalmaznia kell a szervezetre és a 2022-2023. évekre vonatkozóan: a főbb tevékenységek összefoglalóját, a fontosabb termékek, illetve szolgáltatások megnevezését, egyéb – a szervezetet bemutató – lényeges adatokat (a rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeljük és harmadik félnek nem adjuk át).

4.2. A szervezet környezetvédelmi tevékenységét bemutató rövid szöveges rész

A pályázatokat tartalmilag a következő témakörök valamelyikébe sorolva kérjük elkészíteni

  1. Menedzsment: olyan vállalat, mely kiemelkedő küldetése és jövőképe lehetővé teszi, hogy folyamatosan javítsa eredményeit a fenntartható fejlődés környezetvédelmi szempontjai szerint.
  2. Termék: olyan új termék vagy szolgáltatás kifejlesztése és sikeres piaci bevezetése, amely kimagasló módon járul hozzá a fenntartható fejlődéshez.
  3. Folyamatok: új, innovatív gyártási technológia fejlesztése és bevezetése a fenntarthatósági szempontok maximális teljesítése mellett.
  4. Nemzetközi üzleti együttműködés: olyan fenntartható fejlődést elősegítő üzleti együttműködés, mely célja technológia transzfer, környezetvédelem, termék- vagy szolgáltatásfejlesztés, munkakörülmények fejlesztése fejlődő országok vállalataival, civil szervezeteivel vagy tudományos szektorával.
  5. Üzleti élet és a biológiai sokféleség: olyan sikeres üzleti modellnek, gazdálkodási rendszernek, terméknek és szolgáltatásnak vagy nemzetközi együttműködésnek jár, amely jelentősen hozzájárul a biológiai sokféleség csökkenésének megállításához és a természetes ökoszisztémák támogatásához.
  6. Üzleti élet és az oktatás a fenntarthatóságért: olyan program, amely különös figyelmet fordított az oktatásra, illetve innovatívan és eredményesen formálta az érintettek (pl. munkavállalók, vásárlók) gondolkodását.

A pályázó szervezetek ezekben a kategóriákban mutathatják be környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységüket, éeredményeiket.

5. Pályázat elbírálásának módja

A formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat a zsűri tagjai értékelik a szervezet tevékenységéhez hozzárendelt környezeti program összevetésével és a beérkezett pályázatok rangsorolásával. 

A zsűri felkérés alatt.

6. Eredményhirdetés

Az eredményhirdetésre és díjátadásra a HBLF évzáró rendezvényén és Karta aláíró ceremóniáján kerül sor. A díjat a zsűri elnöke és a HBLF elnöke adja át. A pályázati eredményeket a HBLF honlapján közzétesszük, a beküldött anyagokat azonban bizalmasan kezeljük.

7. Összeférhetetlenség

Összeférhetetlenség azzal szemben áll fenn:

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó

b) az a) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója

c) az a) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság

d) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, a munkavállalója, vagy szerződéses partner

e) a díjat alapító és átadó szervezet (továbbiakban HBLF

f) aki e) pontban jelöl szervezet vezető tisztségviselője, elnökségi tagja a pályázati kiírás évében

Adatkezelési tájékoztató

 

Minden kedves pályázónak eredményes munkát kívánunk!

Hungarian Business Leaders Forum

1067 Budapest, Podmaniczky utca 31., 3. emelet/18

E-mail: hblf@hblf.hu|